06-57346599

Wat is Gestalttherapie?

Gestalttherapie: verwelkomen van het huidige moment, ervaringsgericht, contactvol, ondersteunen van dat wat nu in je leeft.

Wat is Gestalttherapie?

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie: verwelkomen van het huidige moment, ervaringsgericht, contactvol, ondersteunen van dat wat nu in je leeft.

Gestalttherapie

Gestalttherapie is de therapie van het contact, en contact met jezelf en met de ander in het moment heeft altijd iets levendigs en nieuws over zich. Wat zich in het huidige moment aandient is waar we mee werken.
Als je vastloopt, komt dat vaak omdat dit contact met wat er in je omgaat niet wordt toegestaan. En toch, als je dit leest, is er iets in je dat erom vraagt gekend te worden. Het kan van alles zijn, van een vaag onbehagen tot het merken dat je geïrriteerd bent.

In therapie zou je erachter kunnen komen wat het vage onbehagen voor je betekent. Irritatie kan je vaak helpen om achter te komen wat je wel/niet wil. Onderzoeken zonder oordeel, toestaan dat je gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en emoties zich ontvouwen kan onthullen wat gezien wil worden. De nieuwheid, de onmiddellijkheid van de ervaring, vraagt ook dat we de tijd nemen voor veiligheid. Op deze manier zorgen we als het ware voor de grond die groei voedt.

Wat zich ook voordoet verdient onze belangstelling en aandacht; een afleiding, een gevoel van hopeloosheid, boosheid, verdriet, een inzicht…..-de lijst is eindeloos.

Je kunt je afvragen hoe het toelaten van wat er nu is, je zou kunnen helpen? Je kunt je, bijvoorbeeld, afvragen, hoe het vermijden van een gevoel of situatie je helpt? Je interesse hierin brengt je in contact met het huidige moment en misschien ontdek je de functie die deze vermijding, of welk ander patroon dan ook, vervult.
Onze patronen zijn begonnen als creatieve aanpassingen aan de omgeving waarin we zijn opgegroeid. In het patroon zelf zit ook creativiteit, als we kunnen toestaan dat het patroon zich ontvouwt.
Iets wat je nog niet eerder is opgevallen zal naar boven kunnen komen en je meer informatie geven over je situatie.

Iets wat je nog niet eerder is opgevallen zal naar boven kunnen komen en je meer informatie geven over je situatie.

Aandachtsgebieden

Ondersteuning aan adolescenten en volwassenen:

  • Als je verlangt naar een meer betekenisvolle verbinding met jezelf en met anderen.
  • Als je schijnbaar zonder reden moe bent en/of onverklaarbare lichamelijke klachten hebt.
  • Als je schaamte of schuldgevoelens hebt maar niet goed begrijpt waarom.
  • Als zaken uit het verleden je huidige situatie beïnvloeden en je hier ondersteuning bij zou willen, bijvoorbeeld (Kinder)trauma.
  • Merk je dat je jezelf zo bekritiseert dat je bent vastgelopen; niets wat je doet of zegt is goed genoeg (zie mijn blog "Terugkomen in het leven door de Innerlijke Criticus").
  • Heb je moeite met "nee" zeggen, en/of "ja" en zou je duidelijker willen zijn over je grenzen.
  • Je voelt je verloren en alleen, en wilt je eigen richting vinden.
  • Je wilt graag begrijpen wat de oorzaak is dat je je down of depressief voelt.
  • Levensovergangen (zie mijn blog "In Transitie"); ouder worden, uit huis gaan, iets nieuws beginnen etc.

Speciale thema’s

Adolescenten; voor ouders en adolescenten.

De vorm van therapie is afhankelijk van de reden waarom men therapie wil.

Van innerlijke criticus naar innerlijke levendigheid

Het lichaam als liefdevolle gids

If you want to experience what unconditional support feels like … call Jean.

Her counseling is an invitation to all that is alive in you. Literally!
Everything is welcome and thus she holds a space for deep transformation to unfold.
Her presence is grounded, wise, empowering and full of humanity and humour.
Her gestalttherapeutic approach is much more than a helpful technique.
It seems like her most natural and authentic expression that brings me in touch with my most authentic self.
After a session with Jean I always feel deeply seen and heard and at peace with myself.

– Anette –

Voel je welkom om te komen,
zoals je bent.